pink-bv.png
singersactor.png
project豬鼻子暗號_RGB.jpg
new.png
singersactor.png
test10.jpg

《達鈴1》

達鈴首張音樂專輯和寫真集2021/9/7

[全新虛擬藝人系列]
達鈴演唱的《錦心綉口》OST共6首歌曲

精美單人照15張

達鈴出演的《錦心綉口》動畫片段一條

達鈴動畫片段幻燈片

達鈴採訪,講述心路歷程

影音製作花絮

newbook.png
nowwriting.png